Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 1/2011


DISKUSE
Terezie Štyglerová
Současnost demografické statistiky v ČSÚ

Zveřejněno dne: 29.03.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.