Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 2/2012

 
Kód: e-1803-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Marie Průšová
E-mail: marie.prusova@czso.cz

Časopis ke stažení (4,8MB) PDF

ČLÁNKY
Roman Kurkin – Luděk Šídlo
Vývoj rozdílů úhrnné plodnosti ve státech a regionech západní části Evropské unie v letech 1991–2008
Martin Kreidl – Martina Štípková
Výskyt a načasování nesezdaných soužití v současné ČR
Šárka Šustová
Vliv HIV/AIDS na porodnost a plodnost v Jižní Africe
Libor Šebestík
Tabulky života jako nástroj analýzy průchodu žáků středním stupněm vzdělávání
SČÍTÁNÍ LIDU
RECENZE
ZPRÁVY
PŘEHLEDY

BIBLIOGRAFIE
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.06.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.