Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 3/2015

 
Kód: 130053-15
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Marie Průšová
E-mail: marie.prusova@czso.cz

Časopis ke stažení (9,6MB) PDF


ČLÁNKY
Roman Kurkin – Michaela Němečková
Populační vývoj v České republice v roce 2014
Ladislav Průša
Důsledky stárnutí populace na potřebu služeb sociální péče do roku 2030
Kristýna Peychlová – Petr Holpuch
Možnosti využití tuzemských a zahraničních zkušeností pro koncepci celostátního sčítání osob bez domova v ČR

SČÍTÁNÍ LIDU
Jitka Rychtaříková
Data sčítání v kontextu přirozené reprodukce na území ČR po druhé světové válce

RECENZE
Václava Vaňková
Determinanty vzniku migrace a statistiky cizinců v Evropské unii
Luděk Šídlo
Demografický atlas Slovenskej republiky

ZPRÁVY
XLV. Konference České demografické společnosti
Co nového v České demografické společnosti?
Životní jubileum doc. Ing. Eduarda Součka, CSc.

PŘEHLEDY
Gabriela Kociánová – Vendula Moszová – Markéta Růžičková – Jitka Slabá – Michaela Vrabcová – Olga Kurtinová
Přehled publikovaných příspěvků v časopise Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje k vybraným problematikám teoretické demografie
Radek Havel
Pohyb obyvatelstva České republiky ve městech nad 20 tisíc obyvatel v roce 2014; Pohyb obyvatelstva České republiky v roce 2014 podle krajů a okresů

BIBLIOGRAFIE
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.09.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.