Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 1/2011


PŘEHLEDY
Martina Miskolczi – Jitka Langhamrová
Nezaměstnanost v České republice podle pohlaví, věku a vzdělání
Michaela Němečková – Terezie Štyglerová
Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech České republiky do roku 2065

Zveřejněno dne: 29.03.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.