Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 1/2015

 
Kód: 130053-15
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Marie Průšová
E-mail: marie.prusova@czso.cz

Časopis ke stažení (3,5MB) PDF

ČLÁNKY
Pavel Čtrnáct
Úvodník
Olga Kurtinová
A Brief Insight into Gender Inequalities in the Czech Labour Market
Jindra Reissigová – Jitka Rychtaříková
Základní pojmy a principy konstrukce modelů typu věk-období-kohorta

SČÍTÁNÍ LIDU
Štěpán Moravec – Jaroslav Kraus
Atlas sčítání 2011 na DVD
Zuzana Štukovská
O výsledky sčítania 2011 je na Slovensku stále veľký záujem
RECENZE
Vladimír Balcar
Radek Lipovski: Lidé poddanských měst Frýdku a Místku na sklonku tradiční společnosti (1700–1850)
Marta Vohlídalová
Všechno, co jste chtěli vědět o rozvodovosti…

ZPRÁVY
Z České demografické společnosti
Konference RELIK 2014
Ing. Miroslav Šimek – sedmdesátiletý
Výsledky sčítání 2011 v Evropské Unii jsou k dispozici na internetu

PŘEHLEDY
Markéta Růžičková – Luděk Šídlo
Vývoj náboženské struktury obyvatelstva České republiky a její regionální diferenciace podle výsledků sčítání lidu od roku 1991
Pavel Čtrnáct
Srovnání základních demografických údajů zemí EU podle územních jednotek NUTS 2

BIBLIOGRAFIE
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.03.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.