Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 3/2018

 
Kód: 130053-18
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: RNDr. Eva Henzlerová Ph.D.
E-mail: eva.henzlerova@czso.cz

Celý časopis ke stažení (7,1 MB) PDF

 

ČLÁNKY

Zdeněk Pavlík
100 Years od Demographic Development in Czechia and Slovakia
PDF
Ludmila Fialová – Branislav Šprocha
The Population of Czechia and Slovakia in 1918–1945
PDF
Jitka Rychtaříková
Demographic trends and patterns in Czechia and Slovakia during the socialistic era
PDF
Tomáš Fiala – Jitka Langhamrová – Markéta Pechholdová – Pavol Ďurček – Branislav Šprocha
Population Development of Czechia and Slovakia after 1989
PDF
Branislav Bleha – Boris Burcin – Tomáš Kučera – Branislav Šprocha – Boris Vaňo
The Population Prospects of Czechia and Slovakia until 2060
PDF
Branislav Šprocha – Pavol Ďurček
Dekompozícia vývoja kohortnej plodnosti Česka a Slovenska použitím zmien pravděpodobnosti zväčšenia rodiny
PDF
Luděk Šídlo – Jana Křesťanová
Kdo se postará? Domovy pro seniory v Česku v kontextu demografického stárnutí
PDF

SČÍTÁNÍ LIDU PDF

Jiří Novotný
Náboženské vyznání ve sčítáních 1991, 2001 a 2011

 

RECENZE PDF

Pavla Pánová
Atlas náboženství Česka

Tomáš Kostelecký
Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století

 

ZPRÁVY PDF

Demografie v česku a na Slovensku v průběhu (čtvrt)století

Slavnostní troj-konference k padesátému výročí založení Slovenské statistické a demografické společnosti

Tomáš Kučera vstoupil do sedmé dekády svého života

 

PŘEHLEDY
Jiřina Růžková – Josef Škrabal
Informace o sčítání lidu domů a bytů od vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918
PDF
Kamila Vlčková – Jitka Hošťálková
Koncepce rodinné politiky
PDF
Radek Havel
Pohyb obyvatelstva ve městech nad 20 tisíc obyvatel v roce 2017
Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2017 podle krajů a okresů
PDF

BIBLIOGRAFIE PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.09.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.