Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 2/2017

 
Kód: 130053-17
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Marie Průšová
E-mail: marie.prusova@czso.cz

Celý časopis ke stažení (11,9 MB) PDF
ČLÁNKY
Martin Furmanik
Vývoj národnostnej a socioekonomické štruktury Spišského regiónu v prvých dvoch decéniách 20. storočia v zrkadle sčítaní obyvateľstva z rokov 1910, 1919 a 1921
PDF
Branislav Šprocha
Rómska populácia na Slovensku a kohortná plodnosť rómskych žien podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011
PDF
Kateřina Podolská – Jitka Rychtaříková
The Impact of Cosmic-origin Background Radiation on Human Survival in the Czech Republic
PDF
SČÍTÁNÍ LIDU PDF

Josef Škrabal
Příprava sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

RECENZE PDF

Jitka Rychtaříková
Understanding Demographic Transitions

ZPRÁVY PDF

Z České demografické společnosti

Dagmara Dzúrová se dožívá významného životního jubilea

Životní jubileum Eduarda Maura

Jaroslav Kraus šedesátiletý

PŘEHLEDY PDF

Michala Lustigová – Naděžda Čapková
Prevalence rizikových faktorů srdečně-cévních onemocnění v Česku z pohledu demografických charakteristik – vybrané výsledky studie EHES

BIBLIOGRAFIE PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.06.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.