Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 2/2014

 
Kód: 130053-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Marie Průšová
E-mail: marie.prusova@czso.cz

Časopis ke stažení (7,8MB) PDF

ČLÁNKY
Alena Filasová
Vliv rozpadu manželských svazků na plodnost v České republice
Petra Dupalová
Demografie sportu: využití demografické analýzy k odhadu délky vrcholové atletické kariéry

DISKUSE
Dagmar Bartoňová
Shrnutí diskusních příspěvků k problematice vzdělání a vzdělávání

SČÍTÁNÍ LIDU
Lenka Šigutová
Výsledky sčítání 2011 v Census Hub
Štěpán Moravec – Jaroslav Kraus
Prezentace výsledků SLDB 2011 v síti čtverců – projekt GEOSTAT

RECENZE
Olga Sivková
Trh práce, pracovní migrace a politika zaměstnanosti ČR po roce 2011
Libor Prudký
Jan Keller: Posvícení bezdomovců
Petr Tonev
Atlas sčítání 2011

ZPRÁVY
Z České demografické společnosti
5. ročník konference Mladých demografů
JUDr. Michal Illner osmdesátiletý

PŘEHLEDY
Markéta Kocová – Luděk Šídlo
Diabetes mellitus – hrozba pro jednotlivce i pro celou společnost
Daniel Chytil – Václava Vaňková
Cizinci v EU

BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.06.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.