Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 1/2011


SČÍTÁNÍ LIDU
Robert Šanda
Administrativní zdroje dat ve sčítání lidu 2011
Hana Bednářová
Sčítání s využitím poštovních služeb

Zveřejněno dne: 29.03.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.