Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 1/2021

 
Kód: 130053-21
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Marie Průšová
E-mail: marie.prusova@czso.cz

Celý časopis ke stažení (4,8 MB) PDF
ČLÁNKY
Sylva Höhne – Jana Paloncyová
Péče a výživa dětí po rozchodu rodičů podle výsledků opatrovnických řízení PDF
Albína Malinová
Analýza případů ukončené pracovní neschopnosti a osob s ukončenou pracovní neschopností v České republice v letech 2009–2019 PDF
ZPRÁVY
Konference RELIK 2020
5. ročník soutěže České demografické společnosti
A Halfway through the 12th Year of the Conference of Young Demographers
V šlépějích Zdeňka Pavlíka
Za profesorem Anatolijem G. Višněvským
PDF
PŘEHLEDY
Dana Hübelová – Beatrice Chromková Manea – Barbora Machučová
Vývoj naděje dožití a odvratitelná úmrtnost v krajích České republiky v období let 2006–2016 a jejich determinanty PDF
Filip Hon – Michaela Kadlecová – Jitka Langhamrová
Ekonomická aktivita a sladění rodinného života s prací pohledem výsledků VŠPS 2018 PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 19.03.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.