Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 2/2013

 
Kód: e-1803-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Marie Průšová
E-mail: marie.prusova@czso.cz

Časopis ke stažení (9,5MB) PDF

ČLÁNKY
Markéta Kocová
Analýza vývoje úmrtnosti v Rusku za využití různých metod dekompozice
Michaela Šimečková
Proměny pozdního mateřství v České republice v demografickém pohledu
Mohammad Salim Zahangir – Mosammat Zamilun Nahar
Fertility in Rural and Urban Bangladesh: A Comparative Study

DISKUZE
Dagmar Bartoňová
Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR a její zjišťování aneb jak lze měřit úroveň vzdělání

SČÍTÁNÍ LIDU
Josef Škrabal
Třetinu všech hospodařících domácností tvoří domácností důchodců

RECENZE
Jaroslava Feistauerová
Tomáš Cipra: Penze, kvantitativní přístup
Vladimír Hulík
Vzdělanostní nerovnosti v české společnosti: Vývoj od počátku 20. století do současnosti

ZPRÁVY
Z České demografické společnosti
4. demografická konference "Mladých demografů"
Konference uživatelů dat evropských šetření EU-LFS a EU-SILC
Tomáš Fiala (28. září 1953)

PŘEHLEDY
Marie Kusovská
Vojenský újezd jako determinant populačního vývoje daného mikroregionu?
Pavel Čtrnáct
Vybrané výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 26. 3 2011 za hospodařící domácnosti

BIBLIOGRAFIE
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.06.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.