Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 3/2012

 
Kód: e-1803-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Marie Průšová
E-mail: marie.prusova@czso.cz

Časopis ke stažení (3,8MB) PDF

ČLÁNKY
Jana Paloncyová – Anna Šťastná
Sňatek a rozchod jako dva možné způsoby ukončení nesezdaného soužití
Branislav Bleha – Pavol Hurbánek – Boris Vaňo
Demografická projekcia mestskej a vidieckej populácie Slovenska do roku 2030
Jiřina Kocourková – Boris Burcin
Demografická specifika asistované reprodukce v České republice v evropském kontextu
Olga Sivková – Klára Hulíková Tesárková
Dekompozice změn průměrného věku matky při narození dítěte v České republice od roku 1950
SČÍTÁNÍ LIDU
RECENZE
ZPRÁVY
PŘEHLEDY

BIBLIOGRAFIE
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 27.09.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.