Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 2/2011

 
Kód: e-1803-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis

Časopis ke stažení PDF

ČLÁNKY
Jiřina Růžková
Úvodník
Jitka Rychtaříková
Demografické faktory stárnutí
Natalia S. Gavrilova – Leonid A. Gavrilov
Stárnutí a dlouhověkost: zákony a prognózy úmrtnosti pro stárnoucí populace
Jenny de Jong Gierveld
Pocit osamělosti samostatně žijících seniorů v západní Evropě
Iva Holmerová – Monika Válková – Hana Vaňková – Božena Jurašková
Vybrané aspekty zdravotní a dlouhodobé péče o stárnoucí populaci
DISKUSE
SČÍTÁNÍ LIDU
RECENZE
ZPRÁVY
PŘEHLEDY
BIBLIOGRAFIE
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.06.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.