Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 3/2016

 
Kód: 130053-16
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Marie Průšová
E-mail: marie.prusova@czso.cz

Celý časopis ke stažení (2,8 MB) PDF
ČLÁNKY
Ondřej Nývlt - Ženy v rodinných domácnostech s dětmi a jejich postavení na trhu práce v kontextu vývoje po roce 1989 PDF
Markéta Růžičková – Dana Hamplová - Analýza vztahu náboženského vyznání a plodnosti ve sčítání lidu 2011 (se zařazením vlivu dalších proměnných) PDF
Branislav Šprocha - Transformácia sobášnosti slobodných v Českej a Slovenskej republike v prierezovom a kohortnom pohľade PDF
Michaela Němečková – Anna Šťastná - Determinanty nevyplnění údajů o otci do hlášení o narození PDF
SČÍTÁNÍ LIDU PDF

Eliška Sudková - Konzultace s uživateli dat o obsahu sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Martina Kampichler - Využití dat ze sčítání 2011 v rámci projektu Flows

RECENZE PDF

Vladimír Hulík - Co je nového ve vzdělávání

Lucie Vidovićová - Postarat se ve stáří

ZPRÁVY PDF

Demografové migrují do Jižních Čech: Aneb poznámky z letošního XLVI. ročníku vědecké konference České demografické společnosti z Jindřichova Hradce

Mezinárodní workshop o vícečetných příčinách úmrtí

Zemřela Janina Jóźwiak

Konferencia SMTDA 2016

Adolphe Quetelet (1796–1874) – všestranný vědec

PŘEHLEDY PDF

Radek Havel - Pohyb obyvatelstva České republiky ve městech nad 20 tisíc obyvatel v roce 2015; Pohyb obyvatelstva České republiky v roce 2015 podle krajů a okresů

BIBLIOGRAFIE PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.09.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.