Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 1/2013

 
Kód: e-1803-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Marie Průšová
E-mail: marie.prusova@czso.cz

Časopis ke stažení (4,0MB) PDF

ČLÁNKY
Jiřina Růžková
Úvodník
Jitka Rychtaříková
Děti narozené v manželství a mimo manželství: dvě různé populace
Klára Hulíková Tesárková – Petr Mazouch
Basic Cohort Mortality Analysis at Higher Ages: an Analysis of the Rectangularisation Process Based on Cohorts Born in 1890–1910 in the Czech Republic and France
Michal Katuša, Jozef Mládek, Branislav Bleha
Prieskum postojov k rodine a reprodukcii v urbánnom prostredí Bratislavy a na Slovensku

SČÍTÁNÍ LIDU
Pavel Čtrnáct
Zpracování definitivních výsledků sčítání 2011

RECENZE
Lucie Vítková
Robert Cliquet – Biosocial Interactions in Modernisation
Markéta Pechholdová
Vzestup a pád zdravotní situace na Ukrajině ve 20. století

ZPRÁVY
Z České demografické společnosti
RELIK 2012: Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti (V. ročník)
200 let od poslední evropské epidemie moru
Zuzana Finková se dožívá sedmdesáti let
Demografie a Český statistický úřad se prezentovaly veřejnosti

PŘEHLEDY
Antonín Šípek jr. – Aleš Panczak – Romana Mihalová – Vladimír Sobotka – Petr Lonský – Vladimír Gregor
Incidence pericentrické inverze chromosomu 9 v české populaci
Pavla Tuháčková
Ekonomická aktivita podle výsledků sčítání 2011

BIBLIOGRAFIE
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.03.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.