Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 3/2013

 
Kód: e-1803-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Marie Průšová
E-mail: marie.prusova@czso.cz

Časopis ke stažení (2,0MB) PDF

ČLÁNKY
Terezie Štyglerová – Michaela Němečková
Populační vývoj v České republice v roce 2012
Ladislav Rabušic – Beatrice Chromková Manea
Velikost rodiny – postoje, normy a realita

DISKUZE
Josef Kotýnek
Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR a její zjišťování v širších souvislostech
Michaela Kleňhová
Odpovídá úroveň znalostí a dovedností dosaženému vzdělání a jak je možné znalosti a dovednosti měřit?
Jakub Fischer
K vybraným problémům statistického zachycení úrovně vzdělání a vzdělávání populace

SČÍTÁNÍ LIDU
Tereza Krausová
Cizinci v České republice

RECENZE
Drahomíra Dubská
Koncepty, teorie a měření kvality života

ZPRÁVY
XLIII. konference České demografické společnosti
Seminář For Fertility 2013
Regionální pracoviště sčítání ČSÚ ukončila svoji činnost
Nejnovější projekce ČSÚ

PŘEHLEDY
Radek Havel
Pohyb obyvatelstva České republiky podle krajů a okresů v roce 2012; Pohyb obyvatelstva České republiky ve městech nad 20 tisíc obyvatel v roce 2012

BIBLIOGRAFIE
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.09.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.