Soupis ploch osevů - k 31. 5. 2020

 
Kód: 270143-20
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Iveta Horáková
E-mail: iveta.horakova@czso.cz

Data jsou dostupná také ve Veřejné databázi ČSÚ
Osevní plochy zemědělských plodin Odkaz [nové okno]
Obhospodařovaná zemědělská půda Odkaz [nové okno]
 
Všechna data publikace (0,5 MB) ZIP
Metodika Word PDF
Komentář Word PDF

Vývoj ploch osevů vybraných zemědělských plodin v letech 1980 až 2020
1. část Excel PDF
2. část Excel PDF

Struktura ploch osevů zemědělských plodin
zrniny, okopaniny, technické plodiny Excel PDF
pícniny, ostatní plodiny Excel PDF

Plochy osevů k 31. 5. 2020 podle krajů
zrniny, okopaniny
1. část (Praha – Liberecký kraj) Excel PDF
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj) Excel PDF
technické plodiny, pícniny
1. část (Praha – Liberecký kraj) Excel PDF
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj) Excel PDF
zelenina, ostatní plodiny
1. část (Praha – Liberecký kraj) Excel PDF
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj) Excel PDF
zemědělská půda
1. část (Praha – Liberecký kraj) Excel PDF
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj) Excel PDF

Grafy – vývoj ploch osevů v letech 1960 – 2020
zrniny celkem, obiloviny celkem Excel PDF
pšenice, žito, ječmen Excel PDF
brambory celkem, cukrovka technická, řepka Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.07.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.