Odhady sklizně - operativní zpráva - k 20.6.2012

 
Kód: e-2121-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Iveta Horáková
E-mail: iveta.horakova@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 20. 6. 2012
porovnání s výsledky v roce 2011 Excel PDF
celkem Excel PDF

kraje
pšenice Excel PDF
ječmen Excel PDF
žito, oves, triticale Excel PDF
obiloviny, brambory rané, řepka Excel PDF
jahody, třešně, višně Excel PDF
rybíz, angrešt Excel PDF

Grafy – odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin podle krajů
Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – výnosy Excel
Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – produkce Excel
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.07.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.