Průměrné mzdy na Vysočině za rok 2020 vzrostly o 1 496 Kč

 

Na Vysočině dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců za dvanáct měsíců roku 2020 částky 32 710 Kč, což proti předchozímu roku představuje nárůst o 4,8 %, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 1 496 Kč.

Z pohledu regionálního srovnání jde o osmou nejvyšší hodnotu, vyšší průměrnou úroveň mezd mají Hlavní město Praha a kraje Středočeský, Jihomoravský, Plzeňský, Královéhradecký, Ústecký a Liberecký. Růst průměrné mzdy byl na Vysočině v relativním i absolutním vyjádření z regionů České republiky sedmý nejvyšší a republikovou úroveň převyšoval o 0,4 procentního bodu, respektive za ní zaostával o 4 Kč. V absolutním vyjádření je výše mzdy na Vysočině 2 901 Kč pod celorepublikovým průměrem.

Spotřebitelské ceny se v České republice ve stejném období zvýšily o 3,2 %, reálná mzda tak v Kraji Vysočina proti předchozímu roku vzrostla o 1,6 %. Nárůst reálné mzdy byl zaznamenán kromě jediné výjimky ve všech krajích, přičemž nejvýraznější byl v Ústeckém kraji. K nepatrnému poklesu reálné mzdy došlo pouze v Praze. V mezikrajském srovnání byl růst reálné mzdy na Vysočině sedmý nejvyšší.

V oblasti zaměstnanosti došlo k poklesu počtu zaměstnanců jak v rámci celé České republiky, tak i ve všech regionech, zejména v Karlovarském kraji (o 5,5 %). Na Vysočině se oproti dvanácti měsícům roku 2019 počet zaměstnanců snížil o 2,9 %, v mezikrajském srovnání to je osmý nejvyšší úbytek.

Ve 4. čtvrtletí 2020 dosáhla průměrná mzda v kraji výše 35 724 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 2 547 Kč (7,7 %). Spotřebitelské ceny se v České republice zvýšily za uvedené období o 2,6 %, reálně mzda vzrostla o 5,0 %. Průměrný počet zaměstnanců se v kraji snížil o 4,8 tis. osob (- 2,7 %) na více než 170 tisíc.

Poznámka:

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

Zaměstnanci a průměrné mzdy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2020 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. až 4. čtvrtletí 2020

Meziroční přírůstek průměrných hrubých měsíčních mezd v 1. až 4. čtvrtletí 2020

Průměrná měsíční mzda v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062

  • Průměrné mzdy na Vysočině za rok 2020 vzrostly o 1 496 Kč (pdf)
  • Zaměstnanci a průměrné mzdy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2020 (tabulka)
  • Podrobné údaje: