Průměrná mzda na Vysočině v 1. čtvrtletí 2022 reálně poklesla

 

Na Vysočině dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců za první tři měsíce roku 2022 částky 34 743 Kč, což proti předchozímu roku představuje nárůst o 6,3 %, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 2 063 Kč.

Z pohledu regionálního srovnání jde o sedmou nejvyšší hodnotu, vyšší průměrnou úroveň mezd mají Hlavní město Praha a kraje Středočeský, Jihomoravský, Plzeňský, Královéhradecký a Ústecký. Růst průměrné mzdy byl na Vysočině v relativním vyjádření z regionů České republiky třetí nejnižší, před Olomouckým a Ústeckým krajem, a za republikovou úrovní zaostával o 0,9 procentního bodu. V absolutním vyjádření byl mzdový růst na Vysočině čtvrtý nejnižší (v tomto případě před kraji Jihočeským, Olomouckým a Ústeckým) a za republikovou úrovní zůstal o 470 Kč. Celkově průměrná výše mzdy na Vysočině za celorepublikovým průměrem výrazně zaostává (o 3 186 Kč).

Spotřebitelské ceny se v České republice ve stejném období zvýšily o 11,2 %, reálná mzda tak v Kraji Vysočina proti předchozímu roku poklesla o 4,4 %. Výrazný pokles reálné mzdy byl zaznamenán i na celorepublikové úrovni a ve všech ostatních regionech.

Počet zaměstnanců na republikové úrovni mírně vzrostl, na regionální úrovni se alespoň nepatrně zvýšil ve dvanácti krajích (výrazněji pouze v Praze), mírně zaměstnanost poklesla v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Na Vysočině se oproti prvním třem měsícům roku 2021 počet zaměstnanců zvýšil o 0,3 %, v mezikrajském srovnání to je desátý nejvyšší přírůstek (spolu s Libereckým a Zlínským krajem).

Zaměstnanci a průměrné mzdy podle krajů v 1. čtvrtletí 2022 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. čtvrtletí 2022

Meziroční přírůstek průměrných hrubých měsíčních mezd v 1. čtvrtletí 2022

Průměrná měsíční mzda v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

 

Poznámka:

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062

  • Průměrná mzda na Vysočině v 1. čtvrtletí 2022 reálně poklesla (pdf)
  • Zaměstnanci a průměrné mzdy podle krajů v 1. čtvrtletí 2022 ( tabulka)
  • Podrobné údaje: