Průměrné mzdy na Vysočině v roce 2017 vzrostly o 1 819 Kč

 

Na Vysočině dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců dvanácti měsících roku 2017 částky 26 944 Kč, což proti stejnému období předchozího roku představuje nárůst o 7,2 %, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 1 819 .

Z pohledu regionálního srovnání jde o osmou nejvyšší hodnotu, vyšší průměrnou úroveň mezd mají Hlavní město Praha a kraje Středočeský, Plzeňský, Jihomoravský, Liberecký, Královéhradecký a Ústecký. Růst průměrné mzdy byl v relativním vyjádření z regionů České republiky devátý nejvyšší a proti průměru ČR o 0,2 procentního bodu vyšší. V absolutním vyjádření výše mzdy na Vysočině za celorepublikovým průměrem zaostává o 2 560 Kč.

Spotřebitelské ceny se v České republice ve čtyřech čtvrtletích 2017 zvýšily o 2,5 %, reálná mzda tak v Kraji Vysočina proti předchozímu roku vzrostla o 4,6 %. Nárůst reálné mzdy byl zaznamenán ve všech krajích, přičemž nejvýraznější byl v Plzeňském a Karlovarském kraji. Nejnižší reálný růst mezd mezi regiony byl zjištěn v Hlavním městě Praze (o 3,1 %).

V oblasti zaměstnanosti došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců v rámci celé České republiky i ve všech regionech, nejvýraznější byl přírůstek zaměstnanců v Hlavním městě Praze (o 3,1 %). Na Vysočině se oproti dvanácti měsícům roku 2016 počet zaměstnanců zvýšil o 1,4 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v celé České republice.

V 4. čtvrtletí 2017 dosáhla průměrná mzda v kraji výše 29 140 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 2 306 Kč (8,6 %). Spotřebitelské ceny se v České republice zvýšily za uvedené období o 2,6 %, reálně mzda vzrostla o 5,8 %. Průměrný počet zaměstnanců se zvýšil o 2,2 tis. osob (1,3 %) na téměř 175 tisíc.

Zaměstnanci a průměrné mzdy podle krajů v 1.-4. čtvrtletí 2017 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)
 

Průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1.-4. čtvrtletí 2017

Meziroční přírůstek/úbytek průměrných hrubých měsíčních mezd v 1.-4. čtvrtletí 2017

Průměrná měsíční mzda v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

 

Metodická poznámka:

Do roku 2011 byla průměrná mzda zjišťována podnikovou metodou, vykazující jednotka byla zařazena do kraje, v němž sídlí jeho ústředí. Nyní je územní třídění provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců, tzv. pracovištní metodou, která poskytuje pravdivější regionální pohled na trh práce.