Průměrné mzdy na Vysočině meziročně vzrostly o 263 Kč

 

Na Vysočině dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců za rok 2013 částky 22 609 Kč, což představuje nárůst o 1,2 % proti předchozímu roku, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 263 Kč. Z pohledu mezikrajského srovnání mají nižší průměrnou úroveň mezd kraje Jihočeský, Karlovarský, Pardubický, Olomoucký a Zlínský. Mzda na Vysočině zaostává proti průměru za celou republiku o 2 519 Kč, i když růst průměrné mzdy byl ze všech krajů nejvyšší a proti průměru ČR o 1,1 procentního bodu vyšší.

Spotřebitelské ceny se v roce 2013 zvýšily o 1,4 %, reálná mzda se tak v Kraji Vysočina snížila o 0,2 %.

V oblasti zaměstnanosti došlo k poklesu počtu zaměstnanců v rámci celé ČR i ve všech krajích s výjimkou Hlavního města Prahy, nejvýraznější byl úbytek zaměstnanců v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. V Kraji Vysočina byl oproti roku 2012 zaznamenán úbytek počtu zaměstnanců zhruba o 1 900 osob (pokles o 1,1 %).

Metodická poznámka:

Od 1. čtvrtletí 2011 došlo ve statistice práce a mezd ke změnám v metodice zjišťování a prezentaci výsledků. V rámci kvalitnějšího a přesnějšího zpracování statistických výstupů z úseku zaměstnanosti a mezd byla použita tzv. pracovištní metoda.

Více informací o vývoji v České republice naleznete na adrese:
/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2013-2w1wzcxx2x

  • MZDY 4q_2013.xls