Průměrné mzdy na Vysočině za rok 2019 vzrostly o 1 892 Kč

 

Na Vysočině dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců ve dvanácti měsících roku 2019 částky 31 147 Kč, což proti předchozímu roku představuje nárůst o 6,5 %, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 1 892 Kč.

Z pohledu regionálního srovnání jde o osmou nejvyšší hodnotu, vyšší průměrnou úroveň mezd mají Hlavní město Praha a kraje Středočeský, Plzeňský, Jihomoravský, Královéhradecký, Liberecký a Ústecký. Růst průměrné mzdy byl na Vysočině v absolutním vyjádření z regionů České republiky nejnižší, v relativním po Praze druhý nejnižší. Za republikovou úrovní zaostával o 0,6 procentního bodu, respektive o 365 Kč. V absolutním vyjádření je výše mzdy na Vysočině 2 978 Kč pod celorepublikovým průměrem.

Spotřebitelské ceny se v České republice ve stejném období zvýšily o 2,8 %, reálná mzda tak v Kraji Vysočina proti předchozímu roku vzrostla o 3,6 %. Nárůst reálné mzdy byl zaznamenán ve všech krajích, přičemž nejvýraznější byl v Královéhradeckém kraji. Vysočina se zařadila až na předposlední místo.

V oblasti zaměstnanosti sice došlo v rámci celé České republiky ke zvýšení počtu zaměstnanců, nárůst jejich počtu však byl zaznamenán pouze ve čtyřech regionech, zejména v Hlavním městě Praze (o 2,3 %). Na Vysočině se oproti dvanácti měsícům roku 2018 počet zaměstnanců snížil o 0,6 %, v mezikrajském srovnání to je třetí nejvyšší úbytek.

Ve 4. čtvrtletí 2019 dosáhla průměrná mzda v kraji výše 33 052 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 2 021 Kč (6,5 %). Spotřebitelské ceny se v České republice zvýšily za uvedené období o 3,0 %, reálně mzda vzrostla o 3,4 %. Průměrný počet zaměstnanců se snížil o 1,2 tis. osob (- 0,7 %) na 175 tisíc.

Zaměstnanci a průměrné mzdy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)
Průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. až 4. čtvrtletí 2019

Meziroční přírůstek/úbytek průměrných hrubých měsíčních mezd v 1. až 4. čtvrtletí 2019

Průměrná měsíční mzda v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

Poznámka:

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062

  • Průměrné mzdy na Vysočině za rok 2019 vzrostly o 1 892 Kč (komentář v pdf)
  • Zaměstnanci a průměrné mzdy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019 (tabulka)
  • Podrobné údaje: