Průměrné mzdy na Vysočině v roce 2018 vzrostly o 2 207 Kč

 

V Kraji Vysočina dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců ve dvanácti měsících roku 2018 částky 29 301 Kč, což proti stejnému období předchozího roku představuje nárůst o 8,1 %, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 2 207 . Z pohledu regionálního srovnání jde o osmou nejvyšší hodnotu, vyšší průměrnou úroveň mezd mají Hlavní město Praha a kraje Středočeský, Jihomoravský, Plzeňský, Liberecký, Královéhradecký a Ústecký. Růst průměrné mzdy byl v relativním vyjádření z regionů České republiky osmý nejvyšší a stejný jako v celé České republice. V absolutním vyjádření výše mzdy na Vysočině za celorepublikovým průměrem zaostává o 2 584 Kč.

Spotřebitelské ceny se v České republice ve čtyřech čtvrtletích 2018 zvýšily o 2,1 %, reálná mzda tak v Kraji Vysočina proti předchozímu roku vzrostla o 5,9 %. Nárůst reálné mzdy byl zaznamenán ve všech krajích, přičemž nejvýraznější byl v Středočeském kraji. Vysočina se zařadila na osmé místo. Nejnižší reálný růst mezd mezi regiony byl zjištěn v Hlavním městě Praze (o 5,0 %).

V oblasti zaměstnanosti došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců v rámci celé České republiky i ve všech regionech s výjimkou Karlovarského kraje, nejvýraznější byl přírůstek zaměstnanců v Hlavním městě Praze (o 3,6 %). Na Vysočině se oproti dvanácti měsícům roku 2017 počet zaměstnanců zvýšil o 0,4 %, což bylo o 1,1 procentního bodu méně než v celé České republice.

Ve 4. čtvrtletí 2018 dosáhla průměrná mzda v kraji výše 31 055 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 1 771 Kč (6,0 %). Spotřebitelské ceny se v České republice zvýšily za uvedené období o 2,1 %, reálně mzda vzrostla o 3,8 %. Průměrný počet zaměstnanců se snížil o 0,1 tis. osob (-0,1 %) na více než 175 tisíc.

Zaměstnanci a průměrné mzdy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2018 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)
Průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Meziroční přírůstek/úbytek průměrných hrubých měsíčních mezd v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Průměrná měsíční mzda v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

 

Poznámka:

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: vlastislav.valda@czso.cz
tel.: 567 109 062