Průměrná mzda na Vysočině v roce 2023 – pokles reálné mzdy se nezastavil

 

Na Vysočině dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců za dvanáct měsíců roku 2023 částky 39 771 Kč, což proti stejnému období předchozího roku představuje nárůst o 7,6 %, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 2 823 Kč.

Z pohledu regionálního srovnání jde o sedmou nejvyšší hodnotu, vyšší průměrnou úroveň mezd měly Hlavní město Praha a kraje Středočeský, Jihomoravský, Plzeňský, Královéhradecký a Ústecký. Růst průměrné mzdy byl na Vysočině v relativním vyjádření z regionů České republiky pátý nejvyšší (spolu s Libereckým krajem) a republikovou úroveň překonal o 0,1 procentního bodu. V absolutním vyjádření byl mzdový růst na Vysočině sedmý nejnižší (před kraji Královéhradeckým, Libereckým, Pardubickým, Moravskoslezským, Olomouckým a Karlovarským) a za republikovou úrovní zaostal o 201 Kč. Celkově průměrná výše mzdy na Vysočině za celorepublikovým průměrem stále výrazně zaostává (o 3 570 Kč).

Spotřebitelské ceny se v České republice ve stejném období zvýšily o 10,7 %, reálná mzda tak v Kraji Vysočina proti předchozímu roku poklesla o 2,8 %. Značný pokles reálné mzdy byl zaznamenán i na celorepublikové úrovni a ve všech ostatních regionech.

Počet zaměstnanců na republikové úrovni mírně vzrostl, na regionální úrovni se alespoň nepatrně zvýšil ve třech krajích (výrazněji pouze v Praze), ve zbylých regionech se zaměstnanost nezměnila či více nebo méně poklesla, nejvíce v Pardubickém a Zlínském kraji (shodně o 1,0 %). Na Vysočině se oproti dvanácti měsícům roku 2022 počet zaměstnanců snížil o 0,6 %.

Ve 4. čtvrtletí 2023 dosáhla průměrná mzda v kraji výše 42 623 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 2 563 Kč (6,4 %). Spotřebitelské ceny se v České republice zvýšily za uvedené období o 7,6 %, reálně tak mzda poklesla o 1,1 %). Průměrný počet zaměstnanců se v čtvrtém čtvrtletí roku 2023 v kraji snížil o 1,2 tis. osob (0,7 %) na 170,5 tisíc.

Zaměstnanci a průměrné mzdy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2023 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. až 4. čtvrtletí 2023

Meziroční přírůstek průměrných hrubých měsíčních mezd v 1.  až 4. čtvrtletí 2023

Průměrná měsíční mzda v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

Poznámka:

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062

  • Průměrná mzda na Vysočině v roce 2023 – pokles reálné mzdy se nezastavil (pdf)
  • Zaměstnanci a průměrné mzdy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2023 (tabulka)
  • Podrobné údaje: