Průměrné mzdy na Vysočině meziročně vzrostly o 471 Kč

 

Na Vysočině dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců za rok 2012 částky 22 307 Kč, což představuje nárůst 2,2 % proti předchozímu roku, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 471 Kč. Z pohledu mezikrajského srovnání mají nižší průměrnou úroveň mezd pouze kraje Pardubický, Zlínský a Karlovarský. Mzda na Vysočině ve srovnání s republikovým průměrem zaostává o 2 794 Kč a růst mezd byl oproti průměru ČR o 0,5 % nižší.

V oblasti zaměstnanosti došlo k poklesu počtu zaměstnanců v rámci celé ČR i ve všech krajích s výjimkou Prahy, nejvýrazněji v Karlovarském a Ústeckém, téměř o 3 %. V Kraji Vysočina byl oproti roku 2011 zaznamenán pokles počtu zaměstnanců zhruba o 1 900 osob (-1,9 %).

V roce 2012 se spotřebitelské ceny zvýšily o 3,3 %, reálně se mzda na Vysočině snížila o 1,1 %.







Metodická poznámka:

Od 1. čtvrtletí 2011 došlo ve statistice práce a mezd ke změnám v metodice zjišťování a prezentaci výsledků. V rámci kvalitnějšího a přesnějšího zpracování statistických výstupů z úseku zaměstnanosti a mezd byla použita tzv. pracovištní metoda (členění podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců).

Více informací o vývoji v České republice naleznete v Rychlé informaci.

  • MZDY4q_2012.xls