Průměrné mzdy na Vysočině v 1. až 4. čtvrtletí 2015 vzrostly o 834 Kč

 

Na Vysočině dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců v dvanácti měsících roku 2015 částky 23 977 Kč, což proti předchozímu roku představuje nárůst o 3,6 %, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 834 . Z pohledu mezikrajského srovnání mají nižší průměrnou úroveň mezd kraje Karlovarský, Ústecký, Pardubický, Olomoucký a Zlínský. Růst průměrné mzdy byl v relativním vyjádření z krajů České republiky osmý nejvyšší a proti průměru ČR o 0,2 procentního bodu vyšší, v absolutním vyjádření výše mzdy na Vysočině za celorepublikovým průměrem zaostává o 2 490 Kč.

Spotřebitelské ceny se v 1. až 4. čtvrtletí 2015 zvýšily o 0,3 %, reálná mzda tak v Kraji Vysočina proti předchozímu roku vzrostla o 3,3%. Nárůst reálné mzdy byl zaznamenán ve všech krajích, nejvýrazněji v Jihočeském, Pardubickém a Ústeckém (shodně o 3,5 %). Nejnižší reálný růst mezd byl zjištěn v Praze (o 2,4 %), zde však jsou dlouhodobě mzdy nejvyšší a úroveň ostatních krajů převyšují až o 50 %.

V oblasti zaměstnanosti došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců v rámci celé ČR a s výjimkou Karlovarského i ve všech regionech, nejvýraznější byl přírůstek zaměstnanců v Olomouckém kraji (o 2,9 %). Na Vysočině se oproti roku 2014 počet zaměstnanců zvýšil o 1,5 %, což bylo o 0,3 bodu méně než v celé České republice.

Zaměstnanci a průměrné mzdy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2015 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)
Průměrné hrubé měsíční mzdy v 1.  až 4. čtvrtletí 2015

Meziroční přírůstek/úbytek průměrných hrubých  měsíčních mezd v 1.  až 4. čtvrtletí 2015

Průměrná měsíční mzda v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

 

Metodická poznámka:

Do roku 2011 byla průměrná mzda zjišťována podnikovou metodou, vykazující jednotka byla zařazena do kraje, v němž sídlí jeho ústředí. Nyní je územní třídění provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců, tzv. pracovištní metodou, která poskytuje pravdivější regionální pohled na trh práce.

Více informací naleznete v Rychlé informaci

  • Tabulka - průměrné mzdy v roce 2015