Průměrné mzdy na Vysočině v roce 2014

 

V Kraji Vysočina dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců ve čtyřech čtvrtletích roku 2014 částky 23 236 Kč, což představuje proti předchozímu roku nárůst o 3,3 %, v absolutním vyjádření představuje zvýšení o 743 . Z pohledu mezikrajského srovnání mají nižší průměrnou úroveň mezd kraje Jihočeský, Karlovarský, Ústecký, Pardubický, Olomoucký a Zlínský. Přestože růst průměrné měsíční mzdy byl po Zlínském kraji druhý nejvyšší a proti průměru ČR o 0,9 procentního bodu vyšší, zaostává výše průměrné mzdy na Vysočině proti průměru za celou republiku o 2 450 Kč.

Spotřebitelské ceny se v 1. až 4. čtvrtletí 2014 zvýšily o 0,4 %, reálná mzda tak v Kraji Vysočina proti 12 měsícům roku 2013 vzrostla o 2,9 %. Nárůst reálné mzdy byl zaznamenán ve všech krajích, nejvýrazněji ve Zlínském (o 3,0 %). Nejnižší reálný růst mezd byl zjištěn v Praze (o 1,0 %), zde však jsou dlouhodobě mzdy nejvyšší a průměr ostatních krajů převyšují až o 40 %.

V oblasti zaměstnanosti došlo k zvýšení počtu zaměstnanců v rámci celé ČR i ve většině krajů, nejvýraznější přírůstek v počtu zaměstnanců byl v Plzeňském kraji. Počet zaměstnanců poklesl ve čtyřech krajích, nejvíce v Karlovarském. Na Vysočině se oproti roku 2013 počet zaměstnanců zvýšil o 0,2 %, což bylo o 0,4 bodu méně než v celé České republice.

Metodická poznámka:

Do roku 2011 byla průměrná mzda zjišťována podnikovou metodou, vykazující jednotka byla zařazena do kraje, v němž sídlí jeho ústředí. Nyní je územní třídění provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců, tzv. pracovištní metodou, která poskytuje pravdivější regionální pohled na trh práce.

Více informací naleznete v Rychlé informaci

 

  • mzdy kraje 1-4q 2014