Průměrné mzdy na Vysočině v roce 2016 vzrostly o 1 179 Kč

 

Na Vysočině dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců ve 12 měsících roku 2016 částky 25 222 Kč, což proti stejnému období předchozího roku představuje nárůst o 4,9 %, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 1 179 . Z pohledu regionálního srovnání jde o šestou nejvyšší hodnotu, vyšší průměrnou úroveň mezd mají Hlavní město Praha a kraje Středočeský, Jihomoravský, Plzeňský a Liberecký. Růst průměrné mzdy byl v relativním vyjádření z regionů České republiky nejvyšší a proti průměru ČR byl o 0,7 procentního bodu vyšší. V absolutním vyjádření výše mzdy na Vysočině za celorepublikovým průměrem zaostává o 2 367 Kč.

Spotřebitelské ceny se ve  čtyřech čtvrtletích 2016 zvýšily o 0,7 %, reálná mzda tak v Kraji Vysočina proti předchozímu roku vzrostla o 4,2 %. Nárůst reálné mzdy byl zaznamenán ve všech krajích, přičemž nejvýraznější byl právě na Vysočině. Nejnižší reálný růst mezd mezi regiony byl zjištěn v Moravskoslezském kraji (o 2,5 %).

V oblasti zaměstnanosti došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců v rámci celé České republice i ve všech regionech, nejvýraznější byl přírůstek zaměstnanců v Hlavním městě Praze (o 3,5 %). Na Vysočině se oproti dvanácti měsícům roku 2015 počet zaměstnanců zvýšil o 1,2 %, což bylo o 0,6 bodu méně než v celé České republice.

Ve 4. čtvrtletí 2016 dosáhla průměrná mzda v kraji výše 26 962 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 1 287 Kč (5,0 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,4 %, reálně se mzda zvýšila o 3,6 %. Průměrný počet zaměstnanců se zvýšil o 1,7 tis. osob (1,0 %) na téměř 172 tisíc.

Zaměstnanci a průměrné mzdy podle krajů v 1. - 4.  čtvrtletí 2016 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)
Průměrné hrubé měsíční mzdy v 1.  - 4. čtvrtletí 2016

Meziroční přírůstek/úbytek průměrných hrubých měsíčních mezd v 1. - 4. čtvrtletí 2016

Průměrná měsíční mzda v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

 

Metodická poznámka:

Do roku 2011 byla průměrná mzda zjišťována podnikovou metodou, vykazující jednotka byla zařazena do kraje, v němž sídlí jeho ústředí. Nyní je územní třídění provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců, tzv. pracovištní metodou, která poskytuje pravdivější regionální pohled na trh práce.

Více informací naleznete v Rychlé informaci

  • Tabulka - průměrné mzdy v 1. až 4. čtvrtletí 2016