Složení domácností v Pardubickém kraji

 

V dlouhodobém vývoji počet domácností roste, zároveň se však snižuje průměrná velikost domácnosti. Klesá počet úplných rodin a rostou počty nejen neúplných rodin, ale především domácností jednotlivců, které tvoří téměř třetinu všech hospodařících domácností.

V roce 2011 žilo v Pardubickém kraji 207,4 tisíc hospodařících domácností. Jedna domácnost měla v průměru 2,4 členů, v celé České republice to bylo 2,3 osoby.

Zmenšování domácností souvisí se změnami v jejich struktuře. Ubývá domácností, které mají v průměru největší počet členů, tedy úplných rodin. V Pardubickém kraji byl podíl těchto rodin na celkovém počtu domácností více než poloviční (53%). Druhým nejčetnějším typem hospodařící domácnosti jsou domácnosti jednotlivců s téměř třetinovým zastoupením. Počet domácností jednotlivců se zvyšuje nejrychleji. Následují neúplné rodiny, které tvoří téměř 13% podíl, zbývající část domácností představují vícečlenné nerodinné domácnosti.

Výraznou většinu úplných rodin tvoří manželské páry (téměř 90 %); na faktická manželství (neformální soužití druha a družky) připadá necelých 10 %, podíl registrovaných či faktických partnerství (osob stejného pohlaví) tvoří 0,2 %. Téměř dvě třetiny úplných rodin jsou bez závislých dětí - nejčastěji to jsou rodiny ve starších věkových kategoriích, které žijí bez dětí, anebo s dětmi, ale tyto již nejsou závislé (jsou ekonomicky aktivní). V hospodařících domácnostech tvořených jednou úplnou rodinou žije více než 75 tisíc závislých dětí, na jednu rodinu s dětmi připadá průměrně 1,7 závislého dítěte (v celé ČR je to 1,6).

Většinu neúplných rodin (tj. jeden z rodičů s alespoň jedním dítětem) tvoří matky s dětmi (více než 80 %). V hospodařících domácnostech tvořených jednou neúplnou rodinou žije více než 18 tisíc závislých dětí, tedy zhruba 19 % všech závislých dětí.

Z 62,8 tisíc domácností jednotlivců jich více než polovinu (52 %) tvořily domácnosti důchodců, především žen (nejčastěji ovdovělých). Zatímco 55 % z domácností žen tvořily ženy ve věku 65 a více let, nejvíce domácností jednotlivců mužů je ve věku do 39 let (více než třetina), převážně jde o svobodné muže.

Kontakt:
Ing. Petr Matoušek
ředitel KS ČSÚ v Pardubicích
Tel.: 466 743 426
e-mail: petr.matousek@czso.cz  • TZ130307DOM.pdf