Sčítání lidu, domů a bytů - Pardubický kraj - analýza výsledků - 2011


Mapy a kartogramy
Mapy
Správní obvody obcí s rozšířenou působností a kraje ČR JPG
Geografická mapa Pardubického kraje JPG
Správní obvody obcí s rozšířenou působností a města v Pardubickém kraji JPG
Sídelní struktura
Hustota obyvatelstva ve správních obvodech ORP a krajích JPG
Velikostní skupiny obcí v Pardubickém kraji JPG
Městské obyvatelstvo ve správních obvodech ORP a krajích JPG
Obyvatelstvo
Děti v obcích a správních obvodech ORP Pardubického kraje JPG
Index stáří ve správních obvodech ORP a krajích JPG
Cizinci ve správních obvodech ORP a krajích JPG
Rodáci v obcích a správních obvodech ORP Pardubického kraje JPG
Věřící obyvatelstvo ve správních obvodech ORP a krajích JPG
Obyvatelstvo se středoškolským vzděláním s maturitou a vyšším vzděláním v obcích a správních obvodech ORP Pardubického kraje JPG
Obyvatelstvo s vysokoškolským vzděláním ve správních obvodech ORP a krajích JPG
Ekonomická aktivita obyvatelstva
Intenzita ekonomické aktivity ve správních obvodech ORP a krajích JPG
Nezaměstnaní v obcích a správních obvodech ORP Pardubického kraje JPG
Zaměstnaní v průmyslu ve správních obvodech ORP a krajích JPG
Zaměstnaní v zemědělství, lesnictví a rybářství ve správních obvodech ORP a krajích JPG
Zaměstnaní v terciárním sektoru ve správních obvodech ORP a krajích JPG
Podnikatelé ve správních obvodech ORP a krajích JPG
Vyjížďka do zaměstnání a do škol
Vyjížďka do zaměstnání podle obcí a správních obvodů ORP Pardubického kraje JPG
Denní vyjížďka do zaměstnání v okresech a krajích JPG
Saldo vyjížďky a dojížďky do škol v okresech a krajích JPG
Domácnosti
Domácnosti vybavené internetem v obcích a správních obvodech ORP Pardubického kraje JPG
Úplné rodiny ve správních obvodech ORP a krajích JPG
Neúplné rodiny ve správních obvodech ORP a krajích JPG
Domácnosti jednotlivců ve správních obvodech ORP a krajích JPG
Domy a byty
Domy postavené po roce 1990 v obcích a správních obvodech ORP Pardubického kraje JPG
Obydlené byty v rodinných domech ve správních obvodech ORP a krajích JPG
Neobydlené byty v obcích a správních obvodech ORP Pardubického kraje JPG
Průměrný počet osob v obydlených bytech v obcích a správních obvodech ORP Pardubického kraje JPG
Obytná plocha bytů ve správních obvodech ORP a krajích JPG
Další kartogramy
Následující kartogramy nebyly do publikace zařazeny, ale k dané problematice se vztahují.
Vyjížďka do zaměstnání automobilem v okresech a krajích JPG
Domácnosti vybavené internetem v obcích a krajích JPG
Domy postavené po roce 1990 ve správních obvodech ORP a krajích JPG
Neobydlené byty ve správních obvodech ORP a krajích JPG
Průměrný počet osob v obydlených bytech ve správních obvodech ORP a krajích JPG

Zveřejněno dne: 30.09.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.