Výsledky sčítání 2021 - otevřená data

 

 • Produkt obsahuje datové sady s výsledky sčítání 2021 v podobě otevřených dat ve formátu CSV s technickými schématy ve formátu JSON. Datové sady jsou tvořené podle ukazatelů a různých typů členění, např. Obyvatelstvo podle pohlaví, Obyvatelstvo podle vzdělání a pohlaví, Domy podle vlastníka a další.

  Kód produktu: 170359-23

 • Návod pro načtení CSV souboru do Excelu
 • Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst:

 • Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví (data a schéma)
  22.04.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle desetiletých věkových skupin a pohlaví (data a schéma)
  22.04.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle pohlaví (data a schéma)
  06.04.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle věkových skupin (data a schéma)
  06.04.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle rodinného stavu (data a schéma)
  06.04.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle vzdělání (data a schéma)
  06.04.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle vzdělání, základních věkových skupin a pohlaví (data a schéma)
  08.02.2023 (kód: 170359-23)
 • Obyvatelstvo podle státního občanství (data a schéma)
  06.04.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle národnosti (data a schéma)
  06.04.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle náboženské víry (data a schéma)
  06.04.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle mateřského jazyka – s jedním nebo dvěma mateřskými jazyky (data a schéma)
  04.05.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle mateřského jazyka – s jedním mateřským jazykem (data a schéma)
  14.06.2022 (kód: 170359-22)
 • Plodnost žen (data a schéma)
  18.05.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle způsobu bydlení a pohlaví (data a schéma)
  27.07.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle bydliště matky v době narození a pohlaví (data a schéma)
  22.09.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle bydliště rok před sčítáním a pohlaví (data a schéma)
  22.09.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle druhu registrovaného pobytu (data a schéma)
  13.10.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle místa registrovaného pobytu (data a schéma)
  13.10.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity a pohlaví (data a schéma)
  19.01.2023 (kód: 170359-23)
 • Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity, základních věkových skupin a pohlaví (data a schéma)
  08.02.2023 (kód: 170359-23)
 • Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity, desetiletých věkových skupin a pohlaví (data a schéma)
  30.03.2023 (kód: 170359-23)
 • Zaměstnaní podle postavení v zaměstnání a pohlaví (data a schéma)
  19.01.2023 (kód: 170359-23)
 • Zaměstnaní podle hlavních tříd zaměstnání a pohlaví (data a schéma)
  19.01.2023 (kód: 170359-23)
 • Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti a pohlaví (data a schéma)
  19.01.2023 (kód: 170359-23)
 • Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti, desetiletých věkových skupin a pohlaví (data a schéma)
  30.03.2023 (kód: 170359-23)
 • Průměrný věk obyvatel podle pohlaví (data a schéma)
  06.04.2022 (kód: 170359-22)
 • Obydlené domy podle počtu bytů v domě a druhu domu (data a schéma)
  24.11.2022 (kód: 170359-22)
 • Obydlené domy podle vlastnictví a druhu domu (data a schéma)
  24.11.2022 (kód: 170359-22)
 • Obydlené domy podle období výstavby a druhu domu (data a schéma)
  24.11.2022 (kód: 170359-22)
 • Obydlené domy podle materiálu nosných zdí a druhu domu (data a schéma)
  24.11.2022 (kód: 170359-22)
 • Obydlené domy podle napojení na kanalizaci a druhu domu (data a schéma)
  24.11.2022 (kód: 170359-22)
 • Obydlené domy podle napojení na plyn a druhu domu (data a schéma)
  24.11.2022 (kód: 170359-22)
 • Obydlené domy podle napojení na vodovod a druhu domu (data a schéma)
  24.11.2022 (kód: 170359-22)
 • Obydlené domy podle vybavení výtahem a druhu domu (data a schéma)
  24.11.2022 (kód: 170359-22)
 • Obydlené domy způsobu vytápění a druhu domu (data a schéma)
  24.11.2022 (kód: 170359-22)
 • Obydlené domy podle počtu nadzemních podlaží a druhu domu (data a schéma)
  21.12.2022 (kód: 170359-22)
 • Byty podle obydlenosti (data a schéma)
  20.07.2022 (kód: 170359-22)
 • Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu (data a schéma)
  20.07.2022 (kód: 170359-22)
 • Obydlené byty podle počtu obytných místností (data a schéma)
  20.07.2022 (kód: 170359-22)
 • Obydlené byty podle celkové plochy bytu (data a schéma)
  20.07.2022 (kód: 170359-22)
 • Obydlené byty podle počtu osob v bytě (data a schéma)
  20.07.2022 (kód: 170359-22)
 • Obydlené byty podle počtu obytných místností včetně kuchyně (data a schéma)
  08.09.2022 (kód: 170359-22)
 • Obydlené byty podle vybavení kuchyní (data a schéma)
  08.09.2022 (kód: 170359-22)
 • Obydlené byty podle připojení na plyn (data a schéma)
  26.10.2022 (kód: 170359-22)
 • Obydlené byty podle připojení na vodovod (data a schéma)
  26.10.2022 (kód: 170359-22)
 • Obydlené byty podle převažujícího způsobu vytápění (data a schéma)
  26.10.2022 (kód: 170359-22)
 • Obydlené byty podle hlavního zdroje energie používaného k vytápění (data a schéma)
  26.10.2022 (kód: 170359-22)
 • Obydlené byty podle polohy bytu v domě a druhu domu (data a schéma)
  21.12.2022 (kód: 170359-22)
 • Obydlené byty podle způsobu odvádění odpadních vod a druhu domu (data a schéma)
  21.12.2022 (kód: 170359-22)
 • Obydlené byty podle vybavení domu výtahem a druhu domu (data a schéma)
  21.12.2022 (kód: 170359-22)
 • Obydlené byty podle vlastníka a druhu domu (data a schéma)
  21.12.2022 (kód: 170359-22)
 • Obydlené byty podle období výstavby nebo rekonstrukce domu a druhu domu (data a schéma)
  21.12.2022 (kód: 170359-22)
 • Obydlené byty podle materiálu nosných zdí a druhu domu (data a schéma)
  21.12.2022 (kód: 170359-22)
 • Hospodařící domácnosti podle velikosti a typu domácnosti (data a schéma)
  02.02.2023 (kód: 170359-23)
 • Počet členů hospodařících domácností podle velikosti a typu domácnosti (data a schéma)
  02.02.2023 (kód: 170359-23)
 • Hospodařící domácnosti podle typu domácnosti a počtu závislých dětí (data a schéma)
  02.03.2023 (kód: 170359-23)
 • Žáci a studenti podle místa školy a pohlaví (data a schéma)
  09.03.2023 (kód: 170359-23)
 • Zaměstnaní podle místa pracoviště a pohlaví (data a schéma)
  09.03.2023 (kód: 170359-23)
 • Zaměstnaní a žáci a studenti podle místa pracoviště/školy a pohlaví (data a schéma)
  09.03.2023 (kód: 170359-23)
 • Vyjíždějící do zaměstnání a školy podle frekvence vyjížďky (data a schéma)
  14.04.2023 (kód: 170359-23)
 • Vyjíždějící do zaměstnání podle frekvence vyjížďky (data a schéma)
  14.04.2023 (kód: 170359-23)
 • Vyjíždějící do školy podle frekvence vyjížďky (data a schéma)
  14.04.2023 (kód: 170359-23)
 • Vyjíždějící do zaměstnání a školy podle hlavního dopravního prostředku (data a schéma)
  14.04.2023 (kód: 170359-23)
 • Vyjíždějící do zaměstnání podle hlavního dopravního prostředku (data a schéma)
  14.04.2023 (kód: 170359-23)
 • Vyjíždějící do školy podle hlavního dopravního prostředku (data a schéma)
  14.04.2023 (kód: 170359-23)
 • Vyjíždějící do zaměstnání a školy podle kraje místa pracoviště/školy (data a schéma)
  14.04.2023 (kód: 170359-23)
 • Vyjíždějící do zaměstnání podle kraje místa pracoviště (data a schéma)
  14.04.2023 (kód: 170359-23)
 • Vyjíždějící do školy podle kraje místa školy (data a schéma)
  14.04.2023 (kód: 170359-23)
 • Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy
 • Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity, pětiletých věkových skupin (data a schéma)
  30.03.2023 (kód: 170359-23)
 • Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti, pětiletých věkových skupin a pohlaví (data a schéma)
  30.03.2023 (kód: 170359-23)
 • Vyjíždějící do zaměstnání a školy podle cílového území a pohlaví (data a schéma)
  04.05.2023 (kód: 170359-23)
 • Vyjíždějící do zaměstnání podle cílového území a pohlaví (data a schéma)
  04.05.2023 (kód: 170359-23)
 • Vyjíždějící do školy podle cílového území a pohlaví (data a schéma)
  04.05.2023 (kód: 170359-23)
 • Dojížďka mezi obcemi, včetně denní dojížďky (data a schéma)
  04.05.2023 (kód: 170359-23)
 • Stát, Region soudržnosti, Kraj:
 • Obyvatelstvo podle věkových skupin a pohlaví (data a schéma)
  06.04.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle rodinného stavu a pohlaví (data a schéma)
  06.04.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle vzdělání a pohlaví (data a schéma)
  Rozšířeno o členění vysokoškolského vzdělání.
  01.06.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle státního občanství a pohlaví (data a schéma)
  06.04.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle náboženské víry a pohlaví (data a schéma)
  06.04.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle mateřského jazyka a pohlaví – s jedním nebo dvěma mateřskými jazyky (data a schéma)
  04.05.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle mateřského jazyka a pohlaví – s jedním mateřským jazykem (data a schéma)
  14.06.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle velikostních skupin obcí a pohlaví (data a schéma)
  01.06.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle rodinného stavu, velikostních skupin obcí a pohlaví (data a schéma)
  01.06.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle vzdělání, velikostních skupin obcí a pohlaví (data a schéma)
  01.06.2022 (kód: 170359-22)
 • Ženy ve věku 15 a více let podle rodinného stavu, vzdělání, věku a počtu dětí (data a schéma)
  30.06.2022 (kód: 170359-22)
 • Děti podle rodinného stavu, vzdělání a věku matky (data a schéma)
  30.06.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle vzdělání, věku a pohlaví (data a schéma)
  20.07.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle národnosti, věku a pohlaví (data a schéma)
  20.07.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle mateřského jazyka a pohlaví – s jedním nebo dvěma mateřskými jazyky (data a schéma)
  20.07.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle mateřského jazyka a pohlaví – s jedním mateřským jazykem (data a schéma)
  20.07.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle náboženské víry, věku a pohlaví (data a schéma)
  27.07.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle způsobu bydlení, věku a pohlaví (data a schéma)
  27.07.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle způsobu bydlení, velikostních skupin obcí a pohlaví (data a schéma)
  27.07.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle rodinného stavu, jednoletých věkových skupin a pohlaví (data a schéma)
  18.08.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle rodinného stavu, pětiletých věkových skupin a pohlaví (data a schéma)
  18.08.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle rodinného stavu, desetiletých věkových skupin a pohlaví (data a schéma)
  18.08.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle vzdělání, věku, velikostních skupin obcí a pohlaví (data a schéma)
  08.09.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle státního občanství, věku a pohlaví (data a schéma)
  08.09.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity, jednoletých věkových skupin a pohlaví (data a schéma)
  30.03.2023 (kód: 170359-23)
 • Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti, jednoletých věkových skupin a pohlaví (data a schéma)
  30.03.2023 (kód: 170359-23)
 • Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obce (1000 a více obyvatel) a Městská část / Městský obvod (1000 a více obyvatel)
 • Obyvatelstvo podle jednotek věku a pohlaví (data a schéma)
  18.05.2022 (kód: 170359-22)
 • Části obce, části obce – díl, základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka – díl
 • Počet obyvatel a počet obydlených bytů (data a schéma)
  Doplněná data (dne 15.06.2023)
  08.09.2022 (kód: 170359-22)
 • Obyvatelstvo s registrovaným pobytem – až do úrovně katastrálních území (data a schéma)
  Doplněná data (dne 15.06.2023)
  13.10.2022 (kód: 170359-22)
 • Domy podle obydlenosti a druhu domu (data a schéma)
  Doplněná data (dne 15.06.2023)
  24.11.2022 (kód: 170359-22)
 • Byty podle obydlenosti a druhu domu (data a schéma)
  Doplněná data (dne 15.06.2023)
  21.12.2022 (kód: 170359-22)
 • Kontakt: martin.cerny@czso.cz