Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2021, do roku 2001 podle trvalého pobytu, od roku 2011 podle obvyklého pobytu
  1980 1991 2001 2011 2021
Obyvatelstvo celkem 613 171 622 889 625 267 628 336 631 803
z toho pracovní síla (dříve ekonomicky aktivní) 320 527 328 880 320 546 310 130 327 520
Domy celkem 133 567 135 905 147 970 163 889 174 815