Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2011, podle trvalého pobytu
  1970 1980 1991 2001 2011
Obyvatelstvo celkem 577 543 613 171 622 889 625 267 635 750
z toho ekonomicky aktivní 295 161 320 478 328 880 320 546 310 725
Domy celkem 125 098 133 567 135 905 147 970 163 889

Data

Grafy, kartogramy

Metodika