Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2011, podle trvalého pobytu
  1970 1980 1991 2001 2011
Obyvatelstvo celkem 577 543 613 171 622 889 625 267 635 750
z toho ekonomicky aktivní 295 161 320 478 328 880 320 546 310 725
Domy celkem 125 098 133 567 135 905 147 970 163 889

Data

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře

Související informace