Cenová statistika

 

Cenovou statistiku si většina z nás spojuje s pojmem inflace, jejíž zveřejnění je každý měsíc netrpělivě očekáváno zástupci medií, odborné i laické veřejnosti. Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase.

V rámci Jihočeského kraje jsou pracovníky ČSÚ zjišťovány následující ceny:

  • ceny zemědělských výrobců
  • ceny výrobců v potravinářském průmyslu
  • spotřebitelské ceny (životní náklady)


Jedním ze zjišťování je měsíční šetření spotřebitelských cen, tj. ceny placené obyvatelstvem ve vybraných prodejnách a provozovnách služeb a jiných zpravodajských jednotkách. Vývoj spotřebitelských cen se sleduje ve vybraných druzích zboží a služeb placených obyvatelstvem – tzn. cenových reprezentantech

Indexy spotřebitelských cen jsou používány k měření cenové inflace a jsou rozhodujícím ukazatelem pro stanovení podmínek mzdové regulace, valorizace důchodů, aj. Indexy spotřebitelských cen naleznete na internetových stránkách ČSÚ.

Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ze zákona č. 89/1995 Sb.a tudíž nemohou zjištěné údaje zveřejňovat, ani komukoliv sdělovat a používat je pro jiné účely.

Výsledky jsou zpracovávány Krajskou správou ČSÚ v Hradci Králové a následně publikovány: