Informační technologie 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
69,9 73,0 73,5 75,0 75,6
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
68,0 72,2 73,1 76,0 77,5
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
73,5 76,2 77,7 78,1 80,6
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
6,5 6,8 7,4 7,5
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.