Informační technologie 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
65,2 67,6 69,9 73,0 73,5
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
60,5 65,4 68,0 72,2 73,1
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
65,0 69,4 73,5 76,2 77,7
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
8,0 6,4 5,9 7,1 7,4