Informační technologie 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
67,6 69,9 73,0 73,5 75,0
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
65,4 68,0 72,2 73,1 76,0
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
69,4 73,5 76,2 77,7 78,1
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
6,4 5,9 7,1 7,4 7,6