Informační technologie 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
61,6 65,2 67,6 69,9 73,0
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
54,8 60,5 65,4 68,0 72,2
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
61,2 65,0 69,4 73,5 76,2
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
5,8 5,6 4,1 5,1 6,7