Informační technologie 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
73,5 75,0 75,6 75,7 76,7
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
73,1 76,0 77,5 78,5 80,5
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
77,7 78,1 80,6 80,6 82,3
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
7,4 7,5 6,9 6,5 .
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.