Energetika

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Výroba elektřiny brutto (GWh) 16 893,4 17 030,1 16 983,1 17 091,9 17 670,3
Spotřeba elektřiny netto (GWh) 3 154,8 3 157,3 3 166,5 3 253,6 2 999,8
Spotřeba elektřiny 
v domácnostech 
na 1 obyvatele (kWh)
1 925,4 1 936,2 2 018,7 2 093,0 1 741,3
Spotřeba zemního plynu 
dodaného konečným zákazníkům (GWh)
2 897,3 2 938,8 2 958,1 3 263,7 2 772,5
Spotřeba zemního plynu 
v domácnostech na 1 odběratele
 – domácnost (kWh)
10 057,0 9 704,5 9 391,3 10 428,5 8 666,9

Data

Grafy, kartogramy

Metodika