Sociální zabezpečení 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
2 071 2 058 2 042 2 014 2 132
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 172 1 282 1 421 1 520 1 815
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
142 993 144 925 146 703 148 021 149 191
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
105 064 107 134 108 891 110 370 111 555
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 985 11 260 11 375 11 765 12 325