Sociální zabezpečení 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
2 088 2 071 2 058 2 042 2 014
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 077 1 172 1 282 1 421 1 520
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
141 619 142 993 144 925 146 703 148 021
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
103 681 105 064 107 134 108 891 110 370
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 872 10 985 11 260 11 375 11 765