Sociální zabezpečení 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
2 028 2 088 2 071 2 058 2 042
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 045 1 077 1 172 1 282 1 421
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
141 414 141 619 142 993 144 925 146 703
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
103 448 103 681 105 064 107 134 108 891
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 680 10 872 10 985 11 260 11 375