Sociální zabezpečení 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
2 132 2 075 2 901 2 692 2 725
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 815 2 060 2 907 2 727 2 496
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
149 191 150 376 150 272 149 575 149 470
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
111 555 112 897 113 238 112 410 112 622
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
12 325 13 380 14 393 15 334 17 949

Grafy, kartogramy

Metodika