Sociální zabezpečení 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
2 058 2 042 2 014 2 132 2 075
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 282 1 421 1 520 1 815 2 060
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
144 925 146 703 148 021 149 191 150 376
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
107 134 108 891 110 370 111 555 112 897
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 260 11 375 11 765 12 325 13 380