Sociální zabezpečení 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
2 014 2 132 2 075 2 901 2 692
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 520 1 815 2 060 2 907 2 727
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
148 021 149 191 150 376 150 272 149 575
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
110 370 111 555 112 897 113 238 112 410
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 765 12 325 13 380 14 393 15 334

Grafy, kartogramy

Metodika