Sociální zabezpečení 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
2 042 2 014 2 132 2 075 2 901
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 421 1 520 1 815 2 060 2 907
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
146 703 148 021 149 191 150 376 150 272
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
108 891 110 370 111 555 112 897 113 238
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 375 11 765 12 325 13 380 14 393

Grafy, kartogramy

Metodika