Zemědělství, lesní a vodní hospodářství

 

Odvětvová zemědělská statistika má v naší zemi již dlouholetou tradici. Během své historie prošla řadou změn a v současné době se přizpůsobuje také potřebám mezinárodního srovnání. Jejím předmětem je pravidelné získávání informací o zemědělské prvovýrobě.

Zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním vzniká zpravodajským jednotkám ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Statistická zjišťování jsou zahrnuta do Programu statistických zjišťování na sledovaný rok, který lze najít na ústředních stránkách ČSÚ.

Pro každé šetření je z farmářského registru vybrán určitý výběrový soubor zpravodajských jednotek. Ty jsou s ohledem na druh výkazu obeslány nebo kontaktovány pracovníky, kteří s nimi příslušné výkazy vyplní.

Výkazy zpracovávané Krajskou správou ČSÚ v Českých Budějovicích:
 

Zkratka
Název výkazu
Termín
Metodik
Zemědělství
Zem 1-01 Soupis hospodářských zvířat k 1. 4. 2017 7. 4. 2017 Ing. Luděk Špolc
386 718 681
ludek.spolc@czso.cz
Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu 8. 7. 2017
8. 1. 2018
Ing. Luděk Špolc
Zem 1-12 Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat 10. kalendářní den po sledovaném období Ing. Luděk Špolc
Zem 2-02 Výkaz o chovu prasat 8. 8. 2017
8. 1. 2018
Ing. Luděk Špolc
Zem 3-01 Roční výkaz o drůbeži 8. 1. 2018 Ing. Luděk Špolc
Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin k 31. 5. 2017 2. 6. 2017 Ing. Alena Bendová
386 718 660
alena.bendova@czso.cz
Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin 1. 12. 2017 Ing. Alena Bendová
Zem 7-02 Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků 8. 7. 2017
8. 1. 2018
Ing. Alena Bendová
Zem V6
Zem V7
Zem V8
Zem V9
Odhady sklizně zemědělských plodin V6  - 9. 6. 2017
V7  - 14. 7. 2017
V8  - 15. 8. 2017
V9  - 15. 9. 2017
Ing. Alena Bendová
Sady Šetření o sadech k 1. 5. 2017 15. 5. 2017 Ing. Alena Bendová
Ing. Luděk Špolc
Lesní hospodářství
Les 8-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví za rok 2016 28. 2. 2017 Ing. Luděk Špolc
Vodní hospodářství
VH 8b-01 Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích za rok 2016 10.  2. 2017 Ing. Alena Bendová