Výběrové šetření cestovního ruchu - VŠCR

 

V souvislosti se členstvím ČR v Evropské unii a dalších mezinárodních organizacích (OECD, WTO) je nutné přizpůsobovat strukturu a metodické vymezení ukazatelů sledovaných českou statistikou cestovního ruchu mezinárodním požadavkům.

Výběrové šetření o cestovním ruchu probíhá v průběhu celého roku. Jeho prioritou je zabezpečit šetření ukazatelů obsažených ve Směrnici Rady č. 57/95 ES – O sběru statistických dat v oblasti turistiky, která obsahuje mimo jiné i ukazatele o domácím a pasívním cestovním ruchu. Požadované údaje o cestování zjišťují tazatelé ČSÚ u pětiny domácností, které byly vybrány pro šetření o zaměstnanosti (VŠPS).

V každém čtvrtletí navštíví tazatelé v Jihočeském kraji 480 náhodně vybraných domácností.

Na otázky o cestování odpovídají všichni členové domácnosti. Poskytují informace o svých výletech, tuzemských i zahraničních cestách za účelem trávení volného času a rekreace, příp. o služebních cestách.

Krajský garant VŠCR:

Bc. Lucie Houšková
Telefon: 386 718 580
Mobil: 797 870 932
E-mail: lucie.houskova@czso.cz

  • Výsledky tohoto šetření naleznete na internetových stránkách ČSÚ:
  • Cestovní ruch Odkaz [nové okno]