Výběrové šetření cestovního ruchu - VŠCR

 

V souvislosti se členstvím ČR v Evropské unii a dalších mezinárodních organizacích (OECD, WTO) je nutné přizpůsobovat strukturu a metodické vymezení ukazatelů sledovaných českou statistikou cestovního ruchu mezinárodním požadavkům.


Výběrové šetření o cestovním ruchu probíhá v průběhu celého roku. Jeho prioritou je zabezpečit šetření ukazatelů obsažených ve „Směrnici Rady č. 57/95 ES – O sběru statistických dat v oblasti turistiky“, která obsahuje mimo jiné i ukazatele o domácím a pasivním cestovním ruchu. Požadované údaje zjišťují tazatelé ČSÚ v náhodně vybraných domácnostech. Údaje o cestování se zjišťují u pětiny domácností, které byly vybrány pro šetření o zaměstnanosti (VŠPS).

V každém čtvrtletí navštíví tazatelé v Jihočeském kraji 480 náhodně vybraných domácností.

Na otázky o cestování odpovídají všichni členové domácnosti. Poskytují informace o svých výletech, tuzemských i zahraničních cestách za účelem trávení volného času a rekreace, příp. i o služebních cestách.

 

Krajský garant VŠCR:

Bc. Jindřiška Voráčová
Telefon: 386 718 580
Mobil: 778 433 273
E-mail: jindriska.voracova@czso.cz

 

Výsledky tohoto šetření naleznete na internetových stránkách ČSÚ: