Kriminalita, nehody 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Zjištěné trestné činy 14 005 15 020 14 683 12 595 10 816
Dopravní nehody celkem 3 207 3 557 3 753 3 916 4 223
Požáry celkem 1 030 924 993 1 355 896