Kriminalita, nehody 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Registrované trestné činy 15 020 14 683 12 595 10 816 9 662
Dopravní nehody celkem 3 557 3 753 3 916 4 223 4 301
Požáry celkem 924 993 1 355 896 1 084