Kriminalita, nehody 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Registrované trestné činy 12 595 10 816 9 662 8 861 9 229
Dopravní nehody celkem 3 916 4 223 4 301 4 360 4 495
Požáry celkem 1 355 896 1 084 1 099 1 152