Kriminalita, nehody 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Registrované trestné činy 8 861 9 229 7 947 7 484 8 916
Dopravní nehody celkem 4 360 4 495 4 286 4 322 4 441
Požáry celkem 1 099 1 152 1 013 949 1 314