Kriminalita, nehody 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Registrované trestné činy 9 662 8 861 9 229 7 947 7 484
Dopravní nehody celkem 4 301 4 360 4 495 4 286 4 322
Požáry celkem 1 084 1 099 1 152 1 013 949