Kriminalita, nehody 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Registrované trestné činy 14 683 12 595 10 816 9 662 8 861
Dopravní nehody celkem 3 753 3 916 4 223 4 301 4 360
Požáry celkem 993 1 355 896 1 084 1 099