Kriminalita, nehody 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Registrované trestné činy 10 816 9 662 8 861 9 229 7 947
Dopravní nehody celkem 4 223 4 301 4 360 4 495 4 286
Požáry celkem 896 1 084 1 099 1 152 1 013