HDP, regionální účty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
100,5 99,4 100,7 103,1 102,8
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
208 433 212 001 219 426 228 760 238 620
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
327 529 333 103 344 516 358 956 373 833