HDP, regionální účty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
103,9 101,2 106,7 102,7 103,6
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
224 268 230 230 248 463 261 202 281 771
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
351 908 360 689 388 721 407 549 438 114