HDP, regionální účty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
106,7 102,7 102,9 95,6 100,1
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
248 463 261 296 280 571 281 631 291 708
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
388 721 407 696 436 248 437 479 453 208

Data

Grafy, kartogramy

Metodika