HDP, regionální účty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
100,7 103,1 102,1 103,0 104,9
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
219 426 228 760 237 236 247 332 265 273
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
344 516 358 956 371 664 386 952 413 901