HDP, regionální účty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
101,2 106,7 102,7 102,9 94,1
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
230 230 248 463 261 202 280 455 278 578
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
360 689 388 721 407 549 436 068 432 736