HDP, regionální účty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
99,4 100,7 103,1 102,1 103,0
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
212 001 219 426 228 760 237 236 247 332
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
333 103 344 516 358 956 371 664 386 952