HDP, regionální účty 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
99,9 100,5 99,4 100,7 103,7
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
203 770 208 433 212 001 219 426 230 508
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
320 440 327 529 333 103 344 516 361 699