Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Lékaři celkem 2 663 2 674 2 672 2 745 2 805
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
94 218 100 873 102 736 129 072 150 856
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
5,087 5,186 5,344 6,198 6,220