Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Lékaři celkem 2 622 2 663 2 674 2 672 2 745
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
91 364 94 218 100 873 102 736 129 072
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
5,018 5,087 5,186 5,344 6,198