Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Lékaři celkem 2 636 2 613 2 727 2 688 2 622
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
69 508 76 649 73 823 88 389 91 364
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
4,123 4,354 4,399 4,773 5,018