Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Lékaři celkem 2 613 2 727 2 688 2 622 2 663
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
76 649 73 823 88 389 91 364 94 218
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,354 4,399 4,773 5,018 5,087