Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Lékaři celkem 2 605 2 636 2 613 2 727 2 688
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
72 562 69 508 76 649 73 823 88 389
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
4,190 4,123 4,354 4,399 4,773