Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Lékaři celkem 2 727 2 688 2 622 2 663 2 674
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
73 823 88 389 91 364 94 218 100 873
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,399 4,773 5,018 5,087 5,186