Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Lékaři celkem 2 688 2 622 2 663 2 674 2 672
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
88 389 91 364 94 218 100 873 102 736
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,773 5,018 5,087 5,186 5,344