Životní prostředí 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Chráněná území
 - rozloha (ha)
203 038 203 038 207 154 207 194 207 277
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 221 620 1 465 618 1 756 020 2 023 885 746 696
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,79 0,77 0,65 0,62
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
310,7 314,7 325,5 346,1 372,0
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
34 884 27 661 27 034 27 011 27 407