Životní prostředí 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Chráněná území
 - rozloha (ha)
207 194 207 277 206 542 206 542 206 548
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
2 023 885 746 696 1 272 852 2 009 015 2 082 900
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,61 0,36 0,40 0,32
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
27 011 27 407 27 673 27 319 27 440