Životní prostředí 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Chráněná území
 - rozloha (ha)
207 277 206 542 206 542 206 548 206 524
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
746 696 1 272 852 2 009 015 2 082 900 1 814 138
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,36 0,40 0,32 0,32
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
27 407 27 673 27 319 27 440 27 014