Životní prostředí 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Chráněná území
 - rozloha (ha)
206 542 206 548 206 524 206 607 206 823
Investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
2 009 015 2 082 900 1 814 138 1 641 674
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,32 0,32 0,27
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
27 319 27 440 27 014 27 542 27 396