Životní prostředí 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Chráněná území
 - rozloha (ha)
203 038 203 038 203 038 207 154 207 194
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 481 900 1 221 620 1 465 618 1 756 020 2 023 885
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,81 0,79 0,77 0,65
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
310,0 310,7 314,7 325,5 346,1
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
35 689 34 884 27 661 27 034 27 011