Životní prostředí 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Chráněná území
 - rozloha (ha)
206 548 206 524 206 607 206 823 207 297
Investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
2 082 900 1 814 138 1 641 674 4 110 611
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,32 0,27 0,25
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
27 440 27 014 27 542 27 396 26 278