Životní prostředí 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Chráněná území
 - rozloha (ha)
206 542 206 542 206 548 206 524 206 607
Investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 272 852 2 009 015 2 082 900 1 814 138 1 641 674
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,40 0,32 0,32 0,27
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
27 673 27 319 27 440 27 014 27 542