Životní prostředí 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Chráněná území
 - rozloha (ha)
207 154 207 194 207 277 206 542 206 542
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 756 020 2 023 885 746 696 1 272 852 2 009 015
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,65 0,61 0,36 0,40
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
325,5 346,1 372,0 370,2 392,3
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
27 034 27 011 27 407 27 673 27 319