Životní prostředí 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Chráněná území
 - rozloha (ha)
203 038 207 154 207 194 207 277 206 542
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 465 618 1 756 020 2 023 885 746 696 1 272 852
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,77 0,65 0,61 0,36
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
314,7 325,5 346,1 372,0 370,2
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
27 661 27 034 27 011 27 407 27 673