Změny na našich stránkách:

 

 • 15. 6. 2021 Nově
  vložen termín nových voleb do zastupitelstev obcí na území kraje v září 2021
 • 11. 6. 2021
  aktualizován animovaný graf Počet dětí, žáků a studentů ve školách v Jihočeském kraji od roku 2002
 • 11. 6. 2021
  aktualizován animovaný graf Sklizňové plochy a hektarové výnosy v Jihočeském kraji od roku 2005
 • 11. 6. 2021
  aktualizován animovaný graf Výroba masa v jatečné hmotnosti v Jihočeském kraji čtvrtletně od roku 2011
 • 11. 6. 2021
  aktualizován animovaný graf Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v ČR a Jihočeském kraji
 • 8. 6. 2021
  aktualizován animovaný graf Příjemci důchodů a průměrná měsíční výše důchodu v Jihočeském kraji od roku 2003
 • 8. 6. 2021
  aktualizován animovaný graf Podíly domácností podle měsíčního čistého peněžního příjmu na osobu v Jihočeském kraji
 • 8. 6. 2021
  aktualizován animovaný graf Celkové měsíční náklady domácností na bydlení v Jihočeském kraji (Kč)
 • 8. 6. 2021
  aktualizován animovaný graf Zalesňování a těžba dřeva v Jihočeském kraji od roku 2007
 • 8. 6. 2021
  aktualizována animovaná mapa Podíl nezaměstnaných v krajích ČR a okresech Jihočeského kraje k 31. 5. 2021 (zdroj: MPSV)
 • 8. 6. 2021
  aktualizován animovaný graf Podíl nezaměstnaných v Jihočeském kraji a jeho okresech od roku 2007 (zdroj: MPSV)
 • 31. 5. 2021
  aktualizace časových řad za okresy dostupnými údaji za rok 2020
 • 31. 5. 2021
  aktualizace časových řad za Jihočeský kraj dostupnými údaji za rok 2020 (2., 3. a 4. část)
 • 23. 3. 2021
  vložen interaktivní graf Týdenní počty zemřelých podle věkových skupin v Jihočeském kraji