Změny na našich stránkách:

 

 • 19. 6. 2017 Nově
  aktualizovány animované grafy za oblasti Ceny, Cizinci, Kriminalita, nehody - požáry, Lesnictví, Sociální zabezpečení a Zdravotnictví, pracovní neschopnost
 • 19. 6. 2017 Nově
  aktualizován animovaný graf Výroba masa v jatečné hmotnosti v Jihočeském kraji čtvrtletně od roku 2009
 • 16. 6. 2017
  aktualizován animovaný graf Cizinci v Jihočeském kraji podle státní příslušnosti od roku 2004
 • 16. 6. 2017
  aktualizován animovaný graf Spotřebitelské ceny vybraných potravin v Jihočeském kraji (v Kč)
 • 9. 6. 2017
  aktualizována animovaná mapa Podíl nezaměstnaných v krajích ČR a okresech Jihočeského kraje k 31. 5. 2017 (zdroj: MPSV)
 • 9. 6. 2017
  aktualizován animovaný graf Podíl nezaměstnaných v Jihočeském kraji a jeho okresech v letech 2005 až 2017 (zdroj: MPSV)
 • 8. 6. 2017
  aktualizovány časové řady za Jihočeský kraj dostupnými údaji za rok 2016
 • 8. 6. 2017
  aktualizovány časové řady za jednotlivé okresy dostupnými údaji za rok 2016