Změny na našich stránkách:

 

 • 26. 10. 2020 Nově
  aktualizovány tabulky za obce jednotlivých SO ORP daty za rok 2019 (věková struktura, počty ekonomických subjektů, bytová výstavba, charakteristika obcí)
 • 26. 10. 2020 Nově
  aktualizovány tabulky Vybrané údaje za všechny SO ORP (2019)
 • 26. 10. 2020 Nově
  aktualizovány administrativní mapy jednotlivých SO ORP Jihočeského kraje
 • 26. 10. 2020 Nově
  vloženy tabulky demografických údajů za jednotlivá SO ORP v časové řadě 2010 až 2019
 • 26. 10. 2020 Nově
  aktualizována stránka Demografické údaje za vybraná města Jihočeského kraje - časová řada 2010 až 2019
 • 26. 10. 2020 Nově
  vloženy tabulky demografických údajů za okresy v časové řadě 2010 až 2019
 • 26. 10. 2020 Nově
  aktualizovány časové řady za správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP)
 • 26. 10. 2020 Nově
  aktualizována administrativní mapa Jihočeského kraje a osídlení v kraji k 1. 1. 2020
 • 19. 10. 2020
  aktualizována stránka zajímavých čísel o jižních Čechách Kraj očima statistiky
 • 2. 10. 2020
  aktualizována animovaná mapa Podíl nezaměstnaných v krajích ČR a okresech Jihočeského kraje k 30. 9. 2020 (zdroj: MPSV)
 • 2. 10. 2020
  aktualizován animovaný graf Podíl nezaměstnaných v Jihočeském kraji a jeho okresech od roku 2006 (zdroj: MPSV)