Změny na našich stránkách:

 

 • 14. 11. 2019 Nově
  aktualizovány časové řady za region soudržnosti Jihozápad
 • 11. 11. 2019
  aktualizována animovaná mapa Podíl nezaměstnaných v krajích ČR a okresech Jihočeského kraje k 31. 10. 2019 (zdroj: MPSV)
 • 11. 11. 2019
  vloženy kartogramy z analýzy Ženy a muži v Jihočeském kraji
 • 11. 11. 2019
  aktualizován animovaný graf Podíl nezaměstnaných v Jihočeském kraji a jeho okresech od roku 2005 (zdroj: MPSV)
 • 11. 11. 2019
  vloženy grafy z analýzy Ženy a muži v Jihočeském kraji 2018
 • 7. 11. 2019
  aktualizována tabulka Vybrané ukazatele podle okresů, správních obvodů ORP a správních obvodů POÚ k 1. 1. 2019
 • 1. 11. 2019
  přidány odkazy na otevřená data v jednotlivých kapitolách Statistik
 • 1. 11. 2019
  aktualizována tabulka Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů za rok 2018
 • 1. 11. 2019
  aktualizována tabulka Meziokresní srovnání za rok 2018
 • 31. 10. 2019
  vloženy tabulky demografických údajů za SO POÚ v časové řadě 2009 až 2018
 • 31. 10. 2019
  vloženy tabulky demografických údajů za jednotlivá SO ORP v časové řadě 2009 až 2018
 • 31. 10. 2019
  aktualizace časových řad za Jihočeský kraj údaji za rok 2018
 • 31. 10. 2019
  aktualizována stránka zajímavých čísel o jižních Čechách Kraj očima statistiky (odpady, chráněná území, stavebnictví, stav a lov zvěře)
 • 29. 10. 2019
  vloženy tabulky demografických údajů za okresy v časové řadě 2009 až 2018