Změny na našich stránkách:

 

 • 10. 7. 2019 Nově
  aktualizována animovaná mapa Podíl nezaměstnaných v krajích ČR a okresech Jihočeského kraje k 30. 6. 2019 (zdroj: MPSV)
 • 10. 7. 2019 Nově
  aktualizován animovaný graf Podíl nezaměstnaných v Jihočeském kraji a jeho okresech od roku 2005 (zdroj: MPSV)
 • 8. 7. 2019
  aktualizován animovaný graf Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v ČR a Jihočeském kraji
 • 8. 7. 2019
  aktualizován animovaný graf Počet dětí, žáků a studentů ve školách v Jihočeském kraji od roku 2002
 • 8. 7. 2019
  aktualizován animovaný graf Podíl tržeb za přímý vývoz na tržbách za prodej průmyslových výrobků od roku 2008
 • 8. 7. 2019
  aktualizován animovaný graf Zalesňování a těžba dřeva v Jihočeském kraji od roku 2007
 • 4. 7. 2019
  aktualizace časových řad za jednotlivé okresy údaji za rok 2018
 • 25. 6. 2019
  aktualizován číselník základních sídelních jednotek v Jihočeském kraji k 1. 1. 2019