Mzdy, náklady práce 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
25 014 26 689 28 907 30 943 32 661
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaj za rok 2019 a 2020 je předběžný

Grafy, kartogramy

  • Kartogramy
    • Průměrná hrubá měsíční mzda v krajích v 1. až 4. čtvrtletí 2019
    • Průměrný evidenční počet zaměstnanců v krajích v 1. až 4. čtvrtletí 2019

Metodika