Doprava 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
6 151 6 149 6 146 6 141 6 148
Osobní automobily (k 31. 12.) 307 594 313 628 329 146 340 060 352 768
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
978 977 975 974 975