Doprava 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
6 125 6 126 6 151 6 149 6 146
Osobní automobily (k 31. 12.) 297 420 306 022 307 594 313 628 329 146
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
981 981 978 977 975