Doprava 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
6 148 6 149 6 156 6 151 6 149
Osobní automobily (k 31. 12.) 352 768 364 805 375 657 383 889 385 938
Přeprava cestujících městskou
hromadnou dopravou (mil. osob)
48,5 57,2 77,6 69,5 65,7