Doprava 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
6 146 6 141 6 148 6 149 6 156
Osobní automobily (k 31. 12.) 329 146 340 060 352 768 364 805 375 657
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
975 974 975 977 977