Doprava 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
6 126 6 151 6 149 6 146 6 141
Osobní automobily (k 31. 12.) 306 022 307 594 313 628 329 146 340 060
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
981 978 977 975 974