Doprava 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
6 141 6 148 6 149 6 156 6 151
Osobní automobily (k 31. 12.) 340 060 352 768 364 805 375 657 383 889
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
974 975 977 977 967