Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Pracovní síla (tis. osob) 316,0 319,3 321,9 320,4 319,1
v tom:
  zaměstnaní 303,4 310,5 314,8 315,8 313,4
  nezaměstnaní 12,6 8,8 7,1 4,5 5,7
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 223,9 220,2 217,4 219,5 222,0
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 4,0 2,8 2,2 1,4 1,8

Grafy, kartogramy

Metodika