Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Pracovní síla (tis. osob) 320,4 319,1 316,6 319,8 316,2
v tom:
  zaměstnaní 315,8 313,4 311,0 314,2 311,9
  nezaměstnaní 4,5 5,7 5,6 5,6 4,3
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 219,5 222,0 225,6 220,6 219,6
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 1,4 1,8 1,8 1,8 1,4

Grafy, kartogramy

Metodika