Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Pracovní síla (tis. osob) 321,9 320,4 319,1 316,6 319,8
v tom:
  zaměstnaní 314,8 315,8 313,4 311,0 314,2
  nezaměstnaní 7,1 4,5 5,7 5,6 5,6
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 217,4 219,5 222,0 225,6 220,6
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 2,2 1,4 1,8 1,8 1,8

Grafy, kartogramy

Metodika