Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Pracovní síla (tis. osob) 317,4 313,0 311,8 319,3 316,0
v tom:
  zaměstnaní 299,9 295,2 295,6 300,6 303,4
  nezaměstnaní 17,5 17,8 16,2 18,7 12,6
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 224,9 228,9 229,3 221,0 223,9
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 5,5 5,7 5,2 5,9 4,0

Grafy, kartogramy

Metodika