Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Pracovní síla (tis. osob) 313,0 311,8 319,3 316,0 319,3
v tom:
  zaměstnaní 295,2 295,6 300,6 303,4 310,5
  nezaměstnaní 17,8 16,2 18,7 12,6 8,8
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 228,9 229,3 221,0 223,9 220,2
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 5,7 5,2 5,9 4,0 2,8

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Podíl nezaměstnaných osob podle obcí v Jihočeském kraji k 31. 12. 2017
  • Podíl nezaměstnaných mužů podle obcí v Jihočeském kraji k 31. 12. 2017
  • Podíl nezaměstnaných žen podle obcí v Jihočeském kraji k 31. 12. 2017
  • Podíl nezaměstnaných osob podle SO ORP v Jihočeském kraji k 31. 12. 2017
  • Uchazeči na 1 volné pracovní místo podle SO ORP v Jihočeském kraji k 31. 12. 2017
  • Průměrný věk nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji k 31.12. 2017
  • Průměrná doba evidence nezaměstnaných osob na úřadu práce v Jihočeském kraji k 31.12. ...

Metodika