Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Pracovní síla (tis. osob) 319,3 321,9 320,4 319,1 316,6
v tom:
  zaměstnaní 310,5 314,8 315,8 313,4 311,0
  nezaměstnaní 8,8 7,1 4,5 5,7 5,6
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 220,2 217,4 219,5 222,0 225,6
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 2,8 2,2 1,4 1,8 1,8

Grafy, kartogramy

Metodika