Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Pracovní síla (tis. osob) 319,3 316,0 319,3 321,9 320,4
v tom:
  zaměstnaní 300,6 303,4 310,5 314,8 315,8
  nezaměstnaní 18,7 12,6 8,8 7,1 4,5
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 221,0 223,9 220,2 217,4 219,5
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 5,9 4,0 2,8 2,2 1,4

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře