Území, sídelní struktura

 

  1961 1980 1991 2001 2020
Počet obcí 1 070 344 569 623 624
Podíl obcí do 199 obyvatel (%) 39,3 0,6 32,9 39,6 36,2
Podíl zemědělské půdy (%) . . 49,3 49,3 48,6
Údaje jsou přepočteny na současné území kraje.

Data

Grafy, kartogramy

  • Kartogramy
    • Osídlení v Jihočeském kraji
    • Osídlení v České republice
    • Změna počtu obyvatel v obcích Jihočeského kraje
    • Změna počtu obyvatel v obcích České republiky
  • Mapy