Mladá generace v Jihočeském kraji - 2016

 
Kód: 330206-17
Informační služby: tel: 386 718 440
E-mail: infoserviscb@czso.cz
Kontakt: Ing. Irena Votrubová
E-mail: irena.votrubova@czso.cz

Celá publikace v pdf (6 MB) PDF
Všechna data publikace (285 kB) ZIP
Úvod PDF
Shrnutí hlavních poznatků PDF
1. Demografické charakteristiky
Ing. Petra Dolejšová
PDF
2. Vzdělání a vzdělávání
Ing. Irena Kovárnová
PDF
3. Ekonomická aktivita
Ing. Irena Kovárnová
PDF
4. Zdravotní péče
Ing. Petra Dolejšová
PDF
5. Sociální služby
Ing. Irena Kovárnová
PDF
6. Domácnosti a bydlení
Ing. Petra Dolejšová
PDF
7. Volnočasové aktivity
Mgr. Pavlína Kubíková
PDF
8. Kriminalita, závislosti, dopravní nehody
Mgr. Pavlína Kubíková
PDF
9. Volby
Mgr. Pavlína Kubíková
PDF
Tabulková část
Kartogramy
Grafy

Zveřejněno dne: 31.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.