Zemědělství 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 130 332 134 819 133 926 132 631 131 896
              - sklizeň (t) 751 993 698 692 699 565 721 478 780 743
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 219 337 222 144 221 897 222 416 219 914