Zemědělství 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 134 819 133 926 132 631 131 896 133 300
              - sklizeň (t) 698 692 699 565 721 478 780 743 749 400
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 222 144 221 897 222 416 219 914 221 488