Zemědělství 

 

  2019 2020 2021 2022 2023
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 132 631 131 896 133 300 139 231 134 929
              - sklizeň (t) 721 478 780 743 749 400 804 819
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 222 416 219 914 221 488 224 696 .