Zemědělství 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 143 642 140 456 140 654 130 332 134 819
              - sklizeň (t) 687 083 816 943 741 463 751 993 698 692
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 210 476 213 128 219 211 219 337 222 144