Zemědělství 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 140 456 140 654 130 332 134 819 133 926
              - sklizeň (t) 816 943 741 463 751 993 698 692 699 565
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 213 128 219 211 219 337 222 144 221 897