Zemědělství 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 140 654 130 332 134 819 133 926 132 631
              - sklizeň (t) 741 463 751 993 698 692 699 565 721 478
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 219 211 219 337 222 144 221 897 222 416